CAMPINGREGLEMENT Dorpszeskamp Mierlo / Live in de Wei / Camping de Sprink 2019

Zodra men de festivalcamping van Dorpszeskamp Mierlo en Live in de Wei betreedt, aanvaardt men de toepasselijkheid van het onderhavige reglement en is men verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van de organisatie gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

Voor alle gevallen en/of situaties waarin dit reglement niet voorziet, behoudt de organisatie zich het recht voor mondeling en/of schriftelijk aanvullende regels te stellen waaraan de bezoekers zijn gehouden.

Het reglement is opgesteld om de orde en veiligheid op het campingterrein te waarborgen.

 

December 2018

 

Dorpszeskamp Mierlo / Live in de Wei / Camping de Sprink